Tarieven vanaf  01-01-2023
Home

   

 
Intake met aansluitend behandeling        80,00

Vervolgconsult                                         70,00

Ademhalingsoefening/begeleiding ( komt niet voor vergoeding in aanmerking ), 45 euro (45 minuten)

Mogelijk kunt U een deel van de behandeling vergoed krijgen mits U aanvullend verzekerd bent voor alternatieve/complementaire zorg. Uw zorgverzekeraar heeft deze informatie, tevens staat er informatie vermeld op de website van de VBAG https://vbag.nl/

Het is raadzaam om voorafgaand aan het consult te informeren bij Uw zorgverzekeraar of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.

Een behandeling duurt 70 tot 90 minuten

Heeft U een klacht? Dan hoop ik dat wij hierover in gesprek kunnen gaan om te kijken of wij hier samen uit kunnen komen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het secretariaat van de bovengenoemde beroepsverenigingen.                                                                                                                                                Via de link behandelovereenkomst op de website staat de benodigde informatie betreffende klachtenafhandeling en de geschilleninstantie. www.quasir.nl en www.zorggeschil.nl

 

 

Home