Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut,                                                                                                                                                                     Home
een dossier aanleg.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Het dient om zo gericht mogelijk te behandelen en advies te geven en contra-indicaties te signaleren. Ook is het hierdoor mogelijk om eventueel na verloop van tijd te evalueren.

Het kan zijn dat ik gegevens in uw dossier opneem die ik opgevraagd heb bij uw huisarts. Dit doe ik echter alleen na u expliciet om toestemming te hebben gevraagd.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik :

-          Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

-          er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Een deel van uw gegevens wordt gebruikt voor financiŽle administratie, zodat ik een factuur op kan stellen.
Ook kan het zijn dat ik gegevens uit uw anamnese gebruik voor intercollegiale toetsing.
Hierbij blijven persoonsgegevens uiteraard anoniem.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik uw eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY ZORGNOTA
Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

-          Uw naam, adres en woonplaats

-          Uw geboortedatum

-          de datum van de behandeling

-          een korte omschrijving van de behandeling, zoals Ďnatuurgeneeskundige behandelingí

-          de kosten van het consult


Door te ondertekenen geeft uw toestemming op het gebruik van uw gegevens en u geeft toestemming voor de behandeling, voor gegevens betreffende de behandeldatum in verband met coronaregistratie, en het lezen van de behandelovereenkomst en privacyverklaring op de website(hierbij worden geen cookieinstellingen gebruikt).

 

Naam: ____________________________                 Datum: _______________                              

Handtekening cliŽnt (of ouder/verzorger bij minderjarige): ____________________________